Cum sa obtii un cazier fiscal. Acte necesare
Cum sa obtii un cazier fiscal. Acte necesare

Cum sa obtii un cazier fiscal. Acte necesare


Cum sa obtii un cazier fiscal. Cazierul fiscal este un document care ofera statului informatii despre maniera in care contribuabilii respecta legislatia in vigoare in domeniul financiar, contabil si fiscal. Totodata, cazierul fiscal are si rolul de a preveni si de a combate evaziunea fiscala, dar si de a eficientiza administrarea taxelor si impozitelor pe care noi, contribuabilii, le datoram bugetului de stat.

Trebuie sa stii ca acest document atesta situatia fiscala a persoanelor fizice, a celor juridice, dar si a entitatilor fara personalitate juridica, insa care nu isi pot desfasura activitatea in conformitatea cu legislatia in vigoare.

Ce este cazierul fiscal si la ce contine un astfel de document

Cazier fiscal
Cazier fiscal

Cazierul fiscal este reglementat prin O.G 39 din 2015, cu modificarile aduse de Legea 346/2018 si este, asa cum am spus deja, modalitatea prin care statul isi monitorizeaza contribuabilii cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniul fiscal, adica disciplina fiscala, financiara si contabila.

ANAF-ul este institutia care se ocupa cu aceasta monitorizare si este cu ochii atat pe persoanele fizice, adica noi, contribuabilii de rand, cat si pe cele juridice- adica diverse companii. In plus, menirea lui este sa sanctioneze orice abatere de la normele fiscale, contabile, vamale si de disciplina financiara in vigoare.

Scopul unui cazier fiscal, asa cum este el definit legal este de a preveni si combate evaziunea fiscala, de a eficientiza procesul de administrare a impozitelor si taxelor, de a asigura accesul la informatii referitoare la modul in care contribuabilii respecta legislatia fiscala, contabila, vamala si de disciplina financiara si de a eficientiza administrarea contributiilor si a altor venituri pe care contribuabilii le datoreaza si trebuie sa le vireze catre bugetul de stat, in baza legii.

Citeste si: Cum sa obtii un cazier judiciar. Acte necesare

Este important sa iti mai spun ca acest document este valabil doar 30 de zile de la data eliberarii si nu poate fi folosit in alte scopuri, decat cel pentru care a fost eliberat.

Documentul contine mentiuni legate de faptele care sunt sanctionate contraventional sau penal de legile in vigoare din domeniul fiscal, contabil, vamal sau de disciplina financiara si care au fost savarsite de entitatea care solicita acest inscris.

Aceste fapte sunt mentionate de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse, Legea 86/2006 privind Codul vamal, cu modificarile aduse, Legea 31/1990 (Legea societatilor), Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Legea 656/2002 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, OUG 77/2009 privind organizarea si explorarea jocurilor de noroc si Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Aceste fapte sanctionate se regasesc detaliate pe site-ul oficial ANAF si trebuie sa stii ca se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni pana la 15 ani, dar si cu amenzi cuprinse intre 1000 si 100 000 de lei. Tot in cazier se vor regasi informatii legate de raspunderea solidara sau inactivitatea fiscala, printre care atragerea raspunderii solidare cu debitorul, inactivitatea fiscala declarata in acord cu legea sau atragerea raspunderii patrimoniale cu debitorul aflat in insolventa.

Cine poate solicita cazierul fiscal

Raport financiar
Raport financiar

Sunt mai multe categorii de persoane sau entitati care pot solicita eliberarea un cazier fiscal.

Prima dintre aceste categorii este reprezentata de persoanele fizice cu cetatenie romana, care domiciliaza sau nu in tara si care pot solicita acest document fie personal, fie prin reprezentant, caz in car se impune o procura notariala sau o imputernicire avocatiala.

O a doua categorie este reprezentata de persoanele fizice cu cetatenie straina care domiciliaza in Romania si care pot solicita documentul personal sau prin reprezentant.

Pot solicita cazierul fiscal persoanele juridice din Romania sau din afara tarii- caz in care este necesar un imputernicit legal, dar si asociatiile fara personalitate juridica din Romania sau din afara granitelor care au nevoie de un asociat desemnat de ceilalti asociati sau de un reprezentant legal pentru obtinerea acestui document.

Cum sa obtii un cazier fiscal. Ce acte sunt necesare

Cum sa obtii un cazier fiscal
Cum sa obtii un cazier fiscal

Cum sa obtii un cazier fiscal. Documentele sunt „personalizate“ in functie de calitatea solicitantului. Astfel, persoanele fizice au nevoie de o cerere – formularul 502- care poate fi descarcat de pe site-ul ANAF sau poate fi primit la sediul ANAF, actul de identitate, procura sau imputernicirea avocationala- daca solicitarea este facuta de reprezentantul legal si chitanta care dovedeste plata taxei aferente.

Persoanele juridice au nevoie de acelasi formular 502, de actul de identitate, un document care atesta calitatea de reprezentant legal, imputernicirea avocatiala sau mandatul imputernicitului, al avocatului sau al angajatului firmei si chitanta care atesta plata taxei.

Asociatiile sau entitatile fara personalitate juridica au nevoie de acelasi tip de documente.