Cum sa obtii un numar EORI daca primesti pachete din afara Uniunii Europene
Cum sa obtii un numar EORI daca primesti pachete din afara Uniunii Europene

Cum sa obtii un numar EORI daca primesti pachete din afara Uniunii Europene


Daca primesti pachete din afara Uniunii Europene, atunci sigur ai nevoie de un numar EORI. Afla cum sa obtii un numar EORI, ce este acesta si la ce iti foloseste daca si tu primesti pachete din afara UE. Ce trebuie sa stii!

Ce este un numar EORI, cine este obligat sa-l obtina si care este scopul acestuia?

Ei bine, un numar EORI este un numar unic in Uniunea Europeana, pe care autoritatile vamale sau alte autoritati desemnate de catre statele membre il atribuie operatorilor economici sau persoanelor interesate, la operatiunile vamale derulate de acestea pe teritoriul Uniunii Europene.

Scopul numarului EORI este de a servi drept referinta comuna a operatorilor economici in relatiile cu autoritatile vamale de pe intreg teritoriul Uniunii Europene. Mai mult, numarul EORI este folosit pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati.

In primul rand, trebuie sa stii ca persoanele care introduc sau scot marfuri in si din Uniunea Europeana, sunt obligate sa solicite atribuirea unui numar EORI. De asemenea, mai sunt obligati sa solicite atribuirea unui numar EORI operatorii economici care exercita activitati reglementate de legislatia vamala (import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, operatiuni prealabile sosirii sau plecarii amrfurilor care se introduc sau se scot de pe teritoriul Uniunii Europene).

Cum arata un numar EORI in Romania?

Structura numarului EORI este formata dintr-un identificator al statului membru care atribuie numarul, adica un COD de tara ISO alfa 2 din doua caractere alfabetice, urmat de identificatorul national unic al statului membru, care este format din maximum 15 caractere alfanumerice.

Iata un exemplu de numar EORI in Romania:

 • RO1234567890ABCDE, unde RO este codul de tara al Romaniei, iar 1234567890ABCDE reprezinta numarul atribuit de autoritatea vamala

In cazul persoanelor juridice, structura numarului EORI contine codul unic de identificare (CUI).

Iata cum arata numarul EORI atribuit de autoritatea vamala din Romania, in functie de tipul de persoana:

 • persoana juridica cu sediul in Romania: RO + CUI
 • persoana juridica cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de tara ISO alfa 2 al statului tert + numar de identificare atribuit de institutia abilitata din statul tert respectiv
 • pentru asocieri de persoane cu sediul in Romania: RO + CUI
 • pentru asocieri de persoane cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de tara ISO alfa 2 + numar de identificare atribuit de institutia abilitata din statul tert respectiv 
 • pentru persoana fizica stabilită in Romania: RO + cod numeric personal
 • pentru persoana fizica stabilita intr-un stat tert: RO + cod de tara ISO alfa 2 al statului tert + numar de identificare atribuit de institutia abilitata din statul tert respectiv 

Unde poti solicita atribuirea unui numar EORI?

Daca nu ai un numar EORI, trebuie sa stii ca acesta trebuie inregistrat de catre autoritatea statului membru in care vei realiza pentru prima data una dintre activitatile care urmeaza.

Depui o declaratie vamala pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, cu exceptia urmatoarelor declaratii:

 • declaratiei vamale facute in conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
 • o declaratie vamala pentru a plasa marfuri sub regimul de admitere temporara sau o declarație de reexport pentru a incheia acest regim
 • o declaratie vamala in temeiul Conventiei privind un regim de tranzit comun depusa de un operator economic stabilit intr-o tara de tranzit comun
 • o declaratie vamala pentru plasarea marfurilor sub regimul de tranzit unional depusa de un operator economic stabilit in Andorra sau in San Marino

De asemenea, trebuie sa te inregistrezi la autoritatea desemnata a statului membru in care realizezi pentru prima data aceste activitati:

• depune o declaratie sumara de iesire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene 
• depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii
• actiona in calitate de transportator in scopul transportului maritim, fluvial sau aerian 
• actiona in calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal si care doreste sa primeasca oricare dintre notificarile prevazute in legislatia vamala in ceea ce priveste depunerea sau modificarea declaratiilor sumare de intrare

Care este procedura de atribuire a numerelor EORI in Romania

Daca vrei sa obtii un numar EORI in Romania, trebuie sa stii ca o poti face cu ajutorul Directiei Generale a Vamilor. Bineinteles, la directiile regionale vamale in a caror raza de competenta teritoriala ai sediul sau la birourile vamale de frontiera, doar in cazuri speciale.

Primul pas pentru a obtine numarul EORI este sa depui o cerere de inregistrare. Este necesar sa completezi si sa imprimi in/din aplicatia nationala EORI, disponibila pe site-ul autoritatii vamale romane.

Ce documente sunt necesare pentru operatorii economici stabiliti in Romania, pentru a obtine numarul EORI in Romania:

 • certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului 
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz
 • documente din care rezulta adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul(ele) prezentat(e) 
 • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz

Acte necesare pentru persoanele stabilite in Romania, pentru a obtine numarul EORI in Romania:

 • documentele de inregistrare eliberate de autoritatile cu atributii in acest sens 
 • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, dupa caz; 
 • documentele din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea inscrisa in documentele prevazute la punctele 1 si 2 
 • cartea de identitate, in cazul persoanelor fizice

Ce acte sunt necesare pentru persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, daca acestea vor sa obtina numarul EORI:

 • documentul de inregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta, in fotocopie 
 • certificatul(ele) de inregistrare in scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competenta din statele membre ale Uniunii Europene, dupa caz
 • documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, dupa caz, in situatia in care aceasta nu corespunde cu cea înscrisa in documentele prevazute la punctele 1 şi 2, emise de catre autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului sau de catre camerele de comert din Uniunea Europeana sau din tara terta, in original sau copie legalizata, cu cel mult 6 luni inainte de data depunerii cererii
 • o fotocopie a pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, in cazul persoanelor fizice

In cazul in care operatorii economici nu sunt stabiliti in Uniune Europeana dar sunt titulari de carnete TIR, acestia vor depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse/scoase marfurile pe si depe teritoriul vamal unional, copii dupa urmatoarele documente:

 • fotocopia dupa coperta carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare ale titularului de carnet TIR
 • fotocopia pasaportului conducătorului autovehiculului 

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi: 

 • completate, semnate şi transmise direct de catre operatorul economic solicitant
 • completate si transmise de catre reprezentantul operatorului economic, insa semnate de catre operatorul economic solicitant. In acest caz se anexeaza la cerere contractul de reprezentare, fara a fi necesar ca acesta sa contina mentiunea ca reprezentantul este imputernicit de operatorul economic sa depuna pentru el cererea de atribuire a numarului EORI
 • completate, semnate si transmise de catre reprezentantul operatorului economic solicitant. In aceasta situatie se anexeaza la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde in mod expres mentiunea ca reprezentantul este imputernicit de operatorul economic sa depuna pentru el cererea de atribuire a numarului EORI, precum si declaratia pe propria raspundere semnata de catre operatorul economic solicitant, in care sa se precizeze daca este de acord sau nu cu publicarea numarului EORI si a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene

Dupa ce s-au depus si s-au verificat documentele, directiile regionale vamale sau birourile vamale vor elibera notificarea de atribuire a numarului EORI. Cei ce vor primi acest numar, vor avea obligatia sa il foloseasca in toate comunicatiile cu autoritatile vamale ale statelor membre.

Invalidarea numarului EORI se poate face la solicitarea persoanei inregistrate sau in cazul in care autoritatea vamala are cunostinta de faptul ca persoana inregistrata si-a incetat activitatile care necesita inregistrare. Acestia vor trimite o notificare persoanei inregistrate, dupa ce va inregistra data invalidarii numarului EORI.

Afla si cum se obtine de la primarie o autorizatie de constructie sau cum sa faci o firma, care este ghidul complet!