Cum se calculeaza pensiile militare in 2020 tinand cont de vechime, spor, grad de risc
Cum se calculeaza pensiile militare in 2020 tinand cont de vechime, spor, grad de risc

Cum se calculeaza pensiile militare in 2020 tinand cont de vechime, spor, grad de risc


Persoanele care au activat in Ministerul Apararii Nationale, beneficiaza de pensii destul de mari, daca ne uitam la cifrele pe care Casa de Pensii Sectoriala le-a facut publice. Pensia de serviciu medie din Aparare a depasit anul trecut 3.914 lei brut lunar. Mai mult, peste 64.000 de oameni primesc pensie de serviciu de la Casa de Pensii Sectoriala a MApN.

Afla cum se calculeaza pensiile militare in anul 2020 tinand cont de vechime, spor si grad de risc. Ce trebuie sa stii daca urmeaza sa iesi la pensie si cum afli ce suma ti se cuvine lunar.

Care este algoritmul de stabilire a pensiei de serviciu din MApN

Conform oficialilor Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a MApN, modul in care se stabileste cuantumul pensiilor de serviciu pentru limita de varsta acordate persoanelor care au activa in sistemul national de aparare este reglementat de prevederile Legii nr. 223 din 2015, dar include modificarile si completarile ulterioare.

65% din cuantumul pensiei militare se va determina din baza de calcul prevazuta la articolul 28, pentru o vechime cumulata de cel putin 25 de ani.

Iata ce spune Articolul 28 din Legea nr. 223 din 2015:

Baza de calcul care se foloseste pentru a stabili pensia militara de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizata la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar, politist sau functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la articolul 3 lit. a)-c).

Calculul pensiei militare nu include urmatoarele:

 • diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
 • compensațiile lunare pentru chirie;
 • valoarea financiara a normelor de hrana si alocatiile valorice de hrana;
 • contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
 • primele si premiile, cu exceptia primelor de clasificare, de specializare si de ambarcare pe timpul cat navele se afla in baza permanenta;
 • indemnizatiile de instalare si de mutare, precum si sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
 • contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
 • platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
 • compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat;
 • restituiri si plati de drepturi aferente altei perioade de activitate decat cea folosita la stabilirea bazei de calcul;
 • majorarile/stimularile financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum si a imprumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
 • drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora si drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de garda de catre personalul medico-sanitar;
 • sumele incasate in calitate de reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;
 • drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman;
 • sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale acordate si personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa nr. II – Familia ocupationala de functii bugetare «Invatamant» si in anexa nr. III – Familia ocupationala de functii bugetare «Sanatate» la Legea-cadru nr. 284/2010 ,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • alte venituri care, potrivit legislatiei in vigoare la data platii, nu reprezinta drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.
 • (2) Pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special pensionati in conditiile art. 19, 26 si 38, baza de calcul utilizata pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevazuta la alin. (1), actualizata la data deschiderii dreptului la pensie.
 • (3) Actualizarea prevazuta la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorarii soldei de functie/salariului de functie si soldei de grad/salariului gradului profesional, detinute la data trecerii in rezerva/incetarii raporturilor de serviciu.
 • (4) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele in care personalul s-a aflat in misiune temporara sau permanenta in strainatate este cea prevazuta la alin. (1) sau (2) corespunzatoare functiei militare/de politie/de penitenciare pe care este incadrat in tara sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecarii in misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
 • (5) Pentru personalul care a fost detasat in afara institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizeaza salariile lunare corespunzatoare functiei exercitate, la care se adauga drepturile de solda/salariu platite de institutiile din care acestia au fost detasati.
 • (6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele in care personalul a exercitat o functie de demnitate publica se utilizeaza media drepturilor salariale lunare corespunzatoare functiei exercitate. In cazul personalului suspendat ca urmare a exercitarii unei functii de demnitate publica, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendarii.
 • (7) Pentru sotul/sotia, militar, politist sau functionar public cu statut special, aflat/aflata in concediu fara plata pentru a-si urma sotia/sotul trimisa/trimis in misiune permanenta in strainatate, in ultimii 5 ani anteriori indeplinirii varstei standard de pensionare, se utilizeaza ca baza de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrarii in concediu fara plata, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
 • (8) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei de urmas, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza de catre sustinator in 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/funcționar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmas.
 • (9) In situatia in care titularul/sustinatorul nu a realizat venituri cel putin 6 luni consecutive, baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei o reprezinta media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza de catre titular/sustinator in lunile de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizata la data deschiderii drepturilor de pensie.
 • (10) Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data.(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au in vedere dispozitiile Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Iata cum trebuie sa procedezi ca sa incasezi pensia pe card si cum poti sa iti platesti taxele si impozitele folosind site-ul ghiseul.ro.

Cum se calculeaza pensia militara in 2020 in functie de vechime, spor si grad de risc

Dupa cum am zis, cuantumul pensiei de serviciu se determina in procent de 65% din baza de calcul prevazuta la articolul 28, pentru o vechime cumulata de cel putin 25 de ani.

Fiecare an care depaseste vechimea cumulata (25 ani), adauga la cuantumul pensiei cate 1% din baza de calcul. Pentru o vechime de pana la 25 de ani, cuantumul pensiei se diminueaza cu 1% din baza de calcul, pentru fiecare an care lipseste din aceasta vechime.

La stabilirea, actualizarea sau recalcularea pensiei militare, se va acorda un spor de 3%, 6%, 9% in functie de transele de vechime a contributiei la Fondul pentru pensie suplimentara si/sau contributia individuala la buget, conform dispozitiilor articolului 108 din acelasi act normativ.

Conform articolului 30 din Legea 223 din 2015, pensia stabilita, recalculata si actualizata in conditiile acestei legi nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei militare.

Mai mult, pensia neta nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete, corespunzatoare soldelor/salariilor conform dispozitiilor articolului 60 alineatului (1) din Legea nr. 223/2015, asa cum acestea au fost modificate si completate prin OUG nr. 59/2017 si OUG nr. 114/2018.

Pensionarii care au fost decorati cu ordinul „Meritul militar” clasele a III-a, a II-a si I, vor beneficia de un spor de 10%, 15% si respectiv 20% la cuantumul pensiei, conform dispozitiilor art. 11 alineatul (3) din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor militare.

Pentru a obtine valoarea neta a pensiei din pensia bruta, se scade valoare de 2.000 de lei (neimpozabila), iar asupra rezultatului se aplica impozitul pe venit de 10%. Valoarea pe care ati obtinut-o se scade din cuantumul brut al pensiei, iar rezultatul este pensia neta.